Eindhoven

Get a Room!: shaping sex, part 1: designing sexuality

coverfotofacebook20okt

Design, het is zo ondertussen van invloed op vrijwel ons hele dagelijks
leven. Van Alzheimer tot kruidentuin. Gedeeltelijk door eigen ervaring
vragen wij ons wederom iets af. Design Academy Eindhoven heeft
afstudeerrichtingen als Man and Identity en Man and Activity. Maar waar is
Man and Sex? Of moet het seksuele aspect niet gewoon onderdeel zijn van
iedere richting? En hoe gaan ze hier op bijvoorbeeld Artez in Arnhem mee om?
Een bankstel verandert toch regelmatig tot decor van zeer intieme momenten.
Hoe handig zou het zijn als een lamp wat dimt als de feromonen door de lucht
gieren. En wat als de inrichting van de openbare ruimte onze lieve lusten
ook de ruimte geeft?

De DDW is in onze ogen veel te seksloos. Rust er een taboe op het onderwerp
binnen design thinking of hebben we iets over het hoofd gezien? Het is te
makkelijk om in clichés te denken, diepgang is gewenst. Tijd voor een
verkennende nulmeting, samen met gastsprekers Robert Adolfsson, Bastiaan
Buijs, Mark Sturkenboom en Joannette van der Veer. Een compromisloos gesprek
waarin we vorm geven aan de seksuele stand van zaken in de designwereld.

De maximale capaciteit is 100 personen. En die moeten allemaal 18+ zijn.

Get a Room!: shaping sex, part 1: designing sexuality

Design is practically all around us these days, influencing everything from
Alzheimer’s to herb gardens. And our own experiences have started to make us
wonder. Again. Why does Design Academy Eindhoven have graduate tracks such
as Man and Identity and Man and Activity, but not Man and Sex? Shouldn’t the
sexual aspect be implemented into every specialization regardless of the
program’s content? How does art school Artez in Arnhem handle the issue of
sex? After all, it’s no rarity for sofas to become important props for
steamy scenes. Who wouldn’t enjoy a lamp dimming automatically as soon as it
detects the air is saturated with pheromones? And how about our public space
– it wouldn’t hurt if it facilitated our lust here and there, now would it?

There’s an immeasurable divide between DDW and sex, if you ask us. Is sex
taboo in design thinking, or are we the ones who are not getting it? We
refuse to think in clichés; we want to go deep. It is high time to set an
exploratory touchstone, and we will do so with the help of Robert Adolfsson,
Bastiaan Buijs, Mark Sturkenboom and Joanette van der Veer. Expect an
uncompromising discussion shaping sex standards in the world of design.

Our maximum capacity is 100 persons. And they all have to be 18+.